• Orly Oroca

בצבע ירוק חי עם שקיפות משגעת-הפרידוט -אבן הולדת של אוגוסט

מקור השם פרידוט מגיע מהמלה הערבית “Faridat” שפירושה הוא “אבן חן”, או מהמלה היוונית “peridona” שמשמעותה “לתת עושר”.

היא קיימת בצבע אחד - ירוק חי, כמו צבעי הצמחים באביב.

זוהי אחת מאבני החושן של הכהן הגדול ונקראת פטדה.


על פי האגדה, הפרידוט הייתה האבן האהובה על המלכה קליאופטרה.

הפרידוט מעוררת רגשות חיוביים של תקווה ואופטימיות, ומסייעת לצמיחה אישית.

נחשבת למפחיתת מתח, ממריצה את המחשבה ומביאה איזון רגשי.

היא גורמת להבנה פנימית אמיתית ומסייעת להתחבר למטרות האמיתיות בחיים.

הפרידוט מגבירה את הפתיחות הרגשית ואת יכולת הקבלה ביחסים בין אישיים ולכן מתאימה מאוד ליצירה ולחיזוק מערכות יחסים וכן מתאימה לפתרון בעיות במערכות יחסים.

נחשבת כאבן טובה להגנה, גם כנגד אנרגיות שליליות.Your stylish piece is waiting here  

Come visit the Workshop at Old Akko

Store Hours: Tue,Thu-Sat 11:00-16:00 | Contact: studio@orocart.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram