• Orly Oroca

עץ הדקל- מסורת

Updated: Jun 4

במובן פסיכולוגי או פילוסופי, התפיסה של בני האדם מיוצגת באמצעות סמלים. בהתאם לכך, הסמלים הם יסוד חשוב ביותר של החשיבה האנושית.

סמל אמור להעביר באמצעות קווים ציוריים את תוכנה של מסורת מסוימת, באופן אינטואיטיבי. המסר עובר בדרך ההברקה וההארה ולא בהסבר הגיוני.


לבני האדם יש יכולת מופלאה להסתכל על ציור פשוט יחסית ולא מורכב ולהבין את כל עולם התוכן המודע והתת-מודע שמסתתר מאחוריו.

סמל הוא ייצוג של מושג כלשהו, כמו רעיון, חפץ, איכות ועוד. הסמל מקבל משמעות מעבר לזו הקיימת בו כשלעצמו. במובן פסיכולוגי או פילוסופי, כל התפיסות הן סמליות מטבען וייצוגן של התפיסות הללו הוא פשוט כלי אלגורי למשמעות סמלית. בהתאם לכך, הסמלים הם יסוד חשוב ביותר של החשיבה האנושית.


סמל עץ הדקל


"מה התמרה אין בה פסולת, אלא תמרים לאכילה, ולולבים להלל, חרֻיות [כפות] לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות לקרות בהם את הבית..." (בראשית רבא, מא, א).


פריו של עץ הדקל - התמר, הינו אחד משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל.

שיבת התמר לארץ ישראל מסמלת את ההתחדשות הציונית.

מהפירות שהתברכה בהם הארץ, התמר מופיע גם בארבעת המינים וגם בשבעת המינים בשם "ודבש".


בנצרות:

מקובל לקשט את הכנסיות בכפות תמרים ביום ראשון החל שבוע לפני יום ראשון של הפסחא, אמונה שכך נתקבל ישו על ידי תושבי ירושלים ימים לפני שנצלב.

ברפואה העממית:

מקובל שפרי התמר יעיל כנגד אין-אונות ואנמיה, ואבקה שנוצרה מכתישת זרעים קלויים של התמר יעילה לריפוי פצעים ולהפסקת דימום מהאף.

הדקל במצרים העתיקה:

האמינו שלפרי הדקל יש סגולות מרחיקות לכת: הם נהגו לקבור את מתיהם עם שמן דקלים על מנת להקל על מעברם לעולם הבא. על פי המיתולוגיה המצרית, רע אל השמש נולד כשבפיו חרצן של פרי הדקל, ולכן נשות מצרים העתיקה נהגו ללבוש מחרוזות מחרצני הדקל והאמינו שבכך יזכו לחיי נצח בעולם הבא.


פרי תמר באשר הוא, עובר בשלבי התפתחותו את מצב הלחות הבשרנית ולאחריו את ההתייבשות וההצטמקות, כשם שקיים מעבר בחיי אדם מילדות ונערוּת לבגרות וזִקנה.


הזנים הלחים (ברהי, חיאני) ואלה היבשים (זהידי, זאחלווי, חלאווי, חדראווי, דקל נוּר, מג'וּל, ועוד) נבדלים בטעמם, בצורתם ובחיי המדף שלהם.

יחד עם זאת, כולם מתפתחים במסלול הטבעי של בוסר, בוחל (לח) וצמל (יבש).


מוזמנים לרכוש תכשיט עם סמלים שמלווים את התודעה שלנו מאות ואלפי שנים.

בואו להתרשם ממגוון התכשיטים עם טבעות של הסמלים בסטודיו אורוקא בעכו העתיקה או לרכישה אונליין www.oroca.etsy.comYour stylish piece is waiting here  

Come visit the Workshop at Old Akko

Store Hours: Tue,Thu-Sat 11:00-16:00 | Contact: studio@orocart.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram