Search
  • 8mmpianobar

סמל הדג ומה שמאחוריו

Updated: 7 days ago

סמלים זה היכולת המופלאה של האדם להסתכל על ציור פשוט יחסית ולא מורכב ולהבין את כל עולם התוכן המודע והתת מודע שמסתתר מאחוריו.


סמל הדג


המילה היוונית לדג - ICHTUS משמשת כאקרוסטיכון (קישוט לירי מימי הביניים המשתמש באות הראשונה של כל מילה או שיר, כדי ליצור צירוף חדש). במקרה זה, ICHTUS מייצג את הביטוי - "ישוע המשיח, בן האלוהים, מושיע"

מספרים כי ישו היה מזוהה עם הדגים.

הוא בחר כמה דייגים להיות תלמידיו ואמר שיעשה אותם "הדייגים של בני האדם". מספרים כי באותם ימים ראשונים של הנצרות, כאשר נוצרי היה פוגש אדם חדש, הוא היה משרטט על החול חציו של דג. אם האדם השני היה נוצרי, הוא היה משלים את הציור של הדג. אם הוא לא היה נוצרי, העמימות של חצי הדג לא הייתה חושפת את האדם הראשון כנוצרי וכך לא הייתה נשקפת לו סכנה.


בתמונה : אמנות מעורבת שלי בהשראת סמל הדג.0 views