בטבעת כסף מושחרת בחלקה נמצאת אבן סיטרין גולמית כדי ליצור שילוב מיוחד

טבעת כסף וסיטרין גולמי