שרשרת כסף מושחרת ועליה תליון סטרין 

שרשרת סיטרין גולמי וטיפה